Zeist tandprothetiek

Tandprothetische Praktijk Spanjer Zeist tel:030-6910375

garantiefonds

In de zorg is er nooit 100% garantie te verlenen. Dat heeft te maken met dat er in de zorg met 'menselijk materiaal' gewerkt wordt. Toch is in geen enkel vakgebied het zo belangrijk om zo secuur en goed mogelijk te werken; juist omdat het om mensen en hun gezondheid gaat. 

Als gezondheidswerker staan we daarom onder toezicht van de overheid en dat is een eerste garantie dat je je als tandprotheticus aan de opgestelde regels en richtlijnen houdt die volksgezondheid opgelegd heeft aan onze beroepsgroep van tandprothetici. 

Daarnaast blijven wij bij in ons vak en doen de nodige bijscholingen en zijn we opgenomen in het kwaliteitsregister van de tandprothetici. 

Ik leid als docent en stagebegeleider jonge mensen op in het vak van tandprotheticus. Een erkenning van mijn expertise als tandprotheticus.


Tandprotheticus

Ik oefen mijn vak uit met veel plezier en stel de hoogste eisen aan mijn werk. Pas als u tevreden met uw nieuwe of gerepareerde kunstgebit de deur uitloopt, heb ik aan mijn eisen voldaan. Uw wensen zijn mijn leidraad en daar waar het kan, zal ik uw wensen respecteren en honoreren.

Ik neem mijn vak heel serieus en daardoor is uw tandprothetische mondzorg bij mij in de juiste ervaren handen. We komen samen tot een optimaal resultaat!Heeft u desondanks een klacht over mijn werk of bent u niet helemaal tevreden, dan hoop ik van harte dat u dit tegen mij zegt en ik zal zo goed mogelijk proberen tot een goede oplossing te komen. Blijkt dan dat we er toch niet samen uitkomen, dan is er de onafhankelijke bemiddelings commissie van de beroepsvereniging ONT. Zij bemiddelen onafhankelijk tussen tandprotheticus en klant.

Zou ook dat niet lukken dan kunt u zich altijd nog wenden aan de officiele klachten commissie, die optreedt en sancties kan uitdelen. Bij zeer ernstige fouten kan deze commissie zelfs royeren en mag deze persoon het beroep van tandprotheticus niet langer uitoefenen.