Zeist tandprothetiek

Tandprothetische Praktijk Spanjer Zeist tel:030-6910375

klikgebit; kunstgebit op implantaat

Klikgebit

De overkappingsprothese, ofwel kortweg het klikgebit genoemd, is eigenlijk een kunstgebit op implantaten. In het geval men een volledige gebitsprothese nodig heeft, kan een klikgebit een goed alternatief zijn om te overwegen. Het belangrijkste verschil is hoe de prothese wordt gedragen. Een kunstgebit hecht zich door mondslijmvlies vast aan de natuurlijke kaakwal. Bij een klikgebit zijn er in de kaakwal implantaten ingebracht met de bedoeling de gebitsprothese vast te klikken, de prothese blijft dus altijd uitneembaar.

Een implantaat is een kunstwortel die wordt geïmplanteerd in de kaak door een implantoloog of kaakchirurg. In het implantaat wordt een drukknopje of staafje geschroefd. De gebitsprothese klikt weer op het drukknopje of op het staafje vast. Een klikgebit wordt vernoemd naar hoe ze wordt vastgeklikt op een implantaat systeem; op knopjes of op staafjes.

Voordelen Klikprothese

Waarom is er zoveel te doen over een klikprothese? Dit heeft zondermeer te maken met een aantal voordelen waar mensen zeer aan hechten.
Allereerst is er een betere kauwfunktie omdat de kunsttanden vastzitten aan de kaak. Dit ervaart men als heel plezierig. 
Ook heeft men het gevoel dat men dit kunstgebit niet 'verliest' en men dus niet voor onaangename verassingen komt te staan als het gebit uit de mond valt in aanwezigheid van anderen. Dit terwijl men de gebitsprothese wel kan uitnemen en los kan klikken van de dragers in de kaak.
Omdat er geen plastic over het gehemelte gedragen wordt, proeven mensen meer van hun eten omdat de smaak papillen niet worden afgedekt. Het ziet er natuurlijk uit en een klikgebit voelt aan als uw natuurlijke tanden. 

Voorbeelden Klikgebit


Een klikgebit op meerdere implantaten in combinatie met een brug van voortanden.


Nadelen Klikprothese

Als belangrijkste nadeel van een klikprothese wordt het aanbrengen van de implantaten in de kaak gezien. Dit is een poliklinische operatieve ingreep waarvoor u over een goede algemene gezondheid en een goede mondhygiëne moet beschikken. Er moet er voldoende botvolume zijn en dit bot moet van voldoende kwaliteit zijn om de implantaten op te nemen. Voldoet u daaraan, dan kunt u meerdere implantaten laten inzetten.

Net zoals de wortels van natuurlijke tanden en kiezen gevoelig zijn voor ontstekingen, zo geldt dat ook voor het weefsel rondom implantaten. Het reinigen van het klikgebit moet daarom heel precies gebeuren en niet iedereen heeft daarvoor voldoende discipline. Met een klikgebit moet u een of twee keer per jaar naar de mondhygiëniste en naar de kaakchirurg of implantoloog, voor contrôle. 

Betrouwbaarheid Klikgebit methode

Deze klikgebit methode wordt gezien als het beste alternatief voor uw eigen tanden. Al meer dan 30 jaar wordt deze manier van tandprothesen toegepast. 
Desondanks doet het Zwitserse Instituut Straumann, in samenwerking met vooraanstaande specialisten, permanent onderzoek naar nog betere producten. Dat is heel gebruikelijk in de zorg, dus ook in de mondzorg. 

Stappenplan Klikgebit

Voordat u besluit om een klikgebit te nemen, kunt u bij ons advies inwinnen over de voor- en nadelen ervan en een goede afweging maken, wat voor u het beste is. Besluit u dan positief voor een klikgebit dan gaan de volgende stappen worden genomen:

  1. Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel en de aanvraag machtiging bij uw zorgverzekeraar. 
  2. De implantatie; die door een gespecialiseerde tandarts of kaakchirurg wordt gedaan. Deze professional plaatst het implantaat onder plaatselijke verdoving. De hele procedure duurt zo'n 20 tot 90 minuten.
  3. Dan volgt de ingroeifase. De implantaten groeien binnen ongeveer zes weken vast in de kaak.
  4. Het aanmeten en plaatsen van het kunstgebit door op uw implantaten een draagconstructie te schroeven. U klikt het nieuwe kunstgebit hierop vast.
  5. De nazorg. Implantaten kunnen lang meegaan. Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn essentieel voor een lang behoud van uw implantaten.